Kiemelt hirdetések

Aktuális

Szigor a könyvvizsgálókra + adósaláták a törvény tervezetében

Ellenőrizhetők és keményen bírságolhatók lesznek a könyvvizsgálók, szigorodnak a vizsgáikra vonatkozó előírások – ezeket is előírná az IFRS-törvény. A tervezet különböző adókra vonatkozó új szabályokat is tartalmaz.

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS-ek) egyedi beszámolókban való alkalmazását tartalmazza az a törvénytervezet, amely nemrégen került fel a kormány honlapjára. Ezzel kapcsolatban az Adózóna több részben mutatja (mutatta) be a legfontosabb javaslatokat, amelyek ebben találhatók. A legfontosabb számviteli összefüggéseken és a társasági adón, valamint az helyi iparűzési adón kívül egyéb törvények módosítását is javasolja a törvény, amelyekre a következő keretekben térünk ki. Ezek egy része olyan elemeket is tartalmaz, aminek egyébként közvetlenül nincs semmilyen köze az IFRS-hez, a korábbi „saláta törvények” gyakorlatát követve.

A könyvvizsgálati közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény szigorítaná a minőségellenőrzés követelményeit. Ezt azzal javasolja egyrészt módosítani, hogy a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság a minőségellenőrzést az adott megbízásra vonatkozóan a jelentés kibocsátását követő 3 évig jogosult lefolytatni, azzal, hogy ebben az esetben a minőségellenőrzés során az adott időszak összes többi megbízását is jogosult vizsgálni. Definiálja, hogy a közfelügyeleti feladatok ellátásáért a kamara közfelügyeleti díjat fizet, amit a közfelügyeleti hatóság e célokra köteles fordítani. Új elem, hogy a közfelügyelet hatálya alá tartozó kamarai tag könyvvizsgálónál, könyvvizsgáló cégnél, sőt magánál a kamaránál (!) is ellenőrzést végezhet a közfelügyeleti hatóság, a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet feltárása, kialakulásának megelőzése érdekében. Ugyanakkor az ilyen helyzet megítélése is a hatóság kompetenciája. Jelenleg csak adatot, információt, nyilatkozatot kérhet, valamint e célból betekinthet irataikba, könyveikbe és adathordozóikba. Ennek során egyébként jogosult elkérni minden adatot, amibe belekerülhetnek az eljárás tárgyával össze nem függő személyes adatok is. Ezen adatok, az adathordozóval érintett minden személyes adat kezelésére jogosult a közfelügyeleti hatóság, azonban az eljárás tárgyával össze nem függő személyes adatok megvizsgálására csak addig a mértékig jogosult, ameddig meggyőződik arról, hogy az adat nem függ össze az eljárás tárgyával. Mindez ugyanakkor nem ingyen történik. A törvény alapján a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott minősítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizet. A díj megfizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges teljesíteni és a befizetést a javaslatban meghatározott módon igazolni kell.

OLVASSA TOVÁBB CIKKÜNKET, hogy megtudja, milyen szankciók érhetik a könyvvizsgálókat, továbbá a törvény tervezetében milyen egyéb módosítások szerepelnek! 
A teljes cikkhez előfizetőink és az oldalunkon próbaregisztrálók (korlátozott ideig) férnek hozzá, ha email-címük és jelszavuk megadásával belépnek az oldalra.

(forrás:adozona.hu)

Copyright © 2011 Láng Nikolett.
Minden jog fenntartva.