Kiemelt hirdetések

Aktuális

Tartozásokat engedhet el a NAV

Meghatározott feltételek mellett az adózó adójának mérsékléséről és fizetési könnyítéséről dönthet a NAV. Az enyhítési lehetőségekről, kötelezettségekről és a követendő eljárásról a minap új útmutatót adott ki az adóhatóság, amelyről részletesen beszámol honlapján az adozona.hu.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapelvként írja elő, hogy „az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényben meghatározott feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékelni, illetve fizetési könnyítést engedélyezni” - számol be az adozona.hu.

A törvényben az adóhatóság méltányossági jogköre alapvetően két területen, az egyes szankciók alkalmazása, és a fizetési kedvezményre irányuló eljárások során érvényesülhet.

A szankciók (adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék) alkalmazása során, a méltányosság gyakorlása annak a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységnek a kötelessége, amely az adókötelezettséget vagy szankciót megállapító határozatot hozza, illetve az önellenőrzési pótlék esetében az önellenőrzés hiányában hoznia kellett volna.

Mint ahogy azt az Adózóna írja, a méltányosság gyakorlása az előzőekben említett esetekben történhet hivatalból vagy kérelemre is. Önellenőrzési pótlék mérséklése kizárólag kérelemre történhet. Magánszemély adózónál az a mérlegelési szempont, hogy a tartozás megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti-e.

A törvény 134. § (3) bekezdése szerint az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti.

Hogy mik azok a szempontok, amelyek a gazdasági ellehetetlenülés vizsgálatánál felmerülnek, megtalálhatók az Adózóna oldalán.

Szerző: Adózóna
(forrás: vg.hu)

Copyright © 2011 Láng Nikolett.
Minden jog fenntartva.